Oper - La finta giardiniera, Abendprogramm

 
Picture: Oper - La finta giardiniera, Abendprogramm

Other media entries in the same set

Browse similar items